Program:

To od nakładów i sposobu organizacji edukacji, nowoczesnego transportu publicznego, zwiększania uczestnictwa w kulturze, promocji sportu i turystyki zależy, czy będziemy w dalszym ciągu rozwijać miasto jako europejską metropolię. Samorząd ma wiele możliwości organizacyjnych…

Zobacz więcej >>

To nie kolekcja zdjęć Marilyn Monroe, kupionych przez Ratusz za miliony złotych, sprawia, że jesteśmy częścią Europy, ale przyjazna i powszechnie dostępna infrastruktura. Miasto musi brać odpowiedzialność za zdrowie i najbliższe otoczenie swoich mieszkańców. Oznacza to…

Zobacz więcej >>

Wrocław potrzebuje zmiany myślenia o finansach publicznych. Przede wszystkim stworzenia mechanizmów prowadzących do zwiększania dochodów w budżecie, jednak nie – co widzimy na co dzień – przez zwiększanie podatków i opłat komunalnych. Największym kapitałem Wrocławia są ludzie…

Zobacz więcej >>

Miasto jest żywą rozwijającą się wspólnotą, której potrzeby należy szanować i właściwie odczytywać. Chcę wspólnie wypracowane rozwiązania przekuwać na konkretne działania. Wspólnota dba o swoich mieszkańców, nie pozostawia ich samotnymi i zaniedbanymi w biedzie, w starości czy chorobie…

Zobacz więcej >>

To od nakładów i sposobu organizacji edukacji, nowoczesnego transportu publicznego, zwiększania uczestnictwa w kulturze, promocji sportu i turystyki zależy, czy będziemy w dalszym ciągu rozwijać miasto jako europejską metropolię. Samorząd ma wiele możliwości organizacyjnych…

Zobacz więcej >>

To nie kolekcja zdjęć Marilyn Monroe, kupionych przez Ratusz za miliony złotych, sprawia, że jesteśmy częścią Europy, ale przyjazna i powszechnie dostępna infrastruktura. Miasto musi brać odpowiedzialność za zdrowie i najbliższe otoczenie swoich mieszkańców. Oznacza to…

Zobacz więcej >>

Wrocław potrzebuje zmiany myślenia o finansach publicznych. Przede wszystkim stworzenia mechanizmów prowadzących do zwiększania dochodów w budżecie, jednak nie – co widzimy na co dzień – przez zwiększanie podatków i opłat komunalnych. Największym kapitałem Wrocławia są ludzie…

Zobacz więcej >>

Miasto jest żywą rozwijającą się wspólnotą, której potrzeby należy szanować i właściwie odczytywać. Chcę wspólnie wypracowane rozwiązania przekuwać na konkretne działania. Wspólnota dba o swoich mieszkańców, nie pozostawia ich samotnymi i zaniedbanymi w biedzie, w starości czy chorobie…

Zobacz więcej >>

Wideo: