Program:

Chcę Wrocław uczynić miastem lepszym do życia i zapewnić mieszkańcom codzienność
na prawdziwym, europejskim poziomie

To nie kolekcja zdjęć Marilyn Monroe, kupionych przez Ratusz za miliony złotych, sprawia, że jesteśmy częścią Europy, ale przyjazna i powszechnie dostępna infrastruktura. Miasto musi brać odpowiedzialność za zdrowie i najbliższe otoczenie swoich mieszkańców. Oznacza to, że osiedla wrocławskie będą nareszcie dobrze skomunikowane, będą dysponować żłobkami, przedszkolami i dobrą szkołą w pobliżu, posiadać miejsca spotkań i bezpiecznej aktywności mieszkańców, zadbane chodniki oraz tereny zielone, które zapewniają komfort i zdrowe powietrze bez smogu. Bo liczy się tylko Wrocław!

1

“Osiedle kompletne”

1

“Osiedle kompletne”

Planowanie przestrzenne

Konieczne jest precyzyjne badanie i definiowanie potrzeb mieszkańców obszarów oddawanych pod zabudowę. Koniec z osiedlami bez żłobków, przedszkoli, szkół, zieleni, placów zabaw i komunikacji publicznej! Budowanie musi zaczynać się od niezbędnej infrastruktury! Najpierw otoczenie i drogi, potem domy!

Będziemy dążyć do tego by każde wrocławskie osiedle miało Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, oczywiście uwzględniając przy tym uwagi Rad Osiedli.

Miasto powinno wziąć na siebie monitorowanie i bieżące dostosowywanie osiedli już istniejących do zmieniających się potrzeb mieszkańców. Dlatego tak ważne jest zachowanie na każdym osiedlu infrastruktury gminnej. Zamiast sprzedawać budynek po szkole przerobimy go na Centrum Aktywności Lokalnej albo Dzienny Dom Opieki dla Seniora. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego muszą uwzględniać także historyczną architekturę i urbanistykę.

Parkingi osiedlowe

Trzeba je po prostu budować! Są takie osiedla, gdzie nie ma wystarczającej liczby miejsc parkingowych. Nie będziemy walczyć z kierowcami, ale nie chcemy rozjechanych krawężników i zdemolowanych trawników. Osiedlowy parking za niewielką opłatą zniesie frustrację niejednego właściciela auta. To jasne – będą to parkingi zielone!

Rewitalizacja podwórek i wnętrz międzyblokowych

Rewitalizacja w obrębie starej zabudowy jest priorytetem. Nie można tego zrobić za pomocą „eventów” i krótkotrwałych projektów, które kończą się niedługo po konferencji prasowej dla mediów. Chcę, aby uporządkowanie wrocławskich podwórek było realizowane jako stałe i systematyczne działanie władz miasta.

300 metrów do zieleni

Chcę zapewnić każdemu mieszkańcowi miasta dostęp do zieleni lub terenów rekreacyjnych nie dalej niż 300 metrów od miejsca zamieszkania.

Podstawowa infrastruktura drogowa

Planowanie dróg osiedlowych musi tak przebiegać, by rzeczywiście rozwiązywać problemy komunikacyjne osiedla. Mają osiedla otwierać, a nie izolować. W budżecie zarezerwujemy specjalne środki przeznaczone tylko na remonty i budowę dróg osiedlowych – Program poprawy dróg osiedlowych, uwzględniających także remont chodników i oświetlenie.

Komunikacja publiczna

Dobrze skomunikowane osiedle, to absolutny priorytet! Przy planowaniu nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych będę pamiętać nie tylko o wygodnym i szybkim dojeździe do centrum, lecz także o połączeniach międzyosiedlowych.

Zobacz także >>

Żłobki, przedszkola i szkoły na osiedlach

W tegorocznej rekrutacji do żłobków 1500 dzieci nie znalazło dla siebie miejsca – system znowu zawiódł. Chcę przez budowę gminnych żłobków i przedszkoli oraz dotacje dla prywatnych instytucji (tam, gdzie to konieczne) zapewnić miejsce dla każdego wrocławskiego Malucha.

Natomiast dobra szkoła, wyposażona w nowoczesną infrastrukturę sportową, organizująca wachlarz różnorodnych zajęć dodatkowych będzie tworzyć nowy Wrocławski Standard Edukacyjny.

Zobacz także >>

SMS – Szkoła Miejscem Spotkań

Szkoła stanie się centrum życia lokalnego, miejscem integracji lokalnej społeczności – osiedlowym ośrodkiem kultury. Po południu spotkają się tam dzieci i seniorzy na zajęciach specjalnie dla nich dedykowanych. Szkolna infrastruktura sportowa będzie udostępniania mieszkańcom osiedla na warunkach niekomercyjnych. Mieszkańcy będą mogli zobaczyć ciekawą wystawę czy przyjść na osiedlowy koncert. Bo integracja lokalnej społeczności to Wrocławski Standard Obywatelski!

Centrum Aktywności Lokalnej

Rozwój sieci CAL docelowo na każdym osiedlu, łączone z siedzibami Rad Osiedli, bo troski osiedla mają integrować małe społeczności! Dyżury Radnych miejskich i osiedlowych, miejsce spotkań, animatorzy lokalni, aktywiści, kluby matek, dedykowani pracownicy socjalni i asystenci rodziny – nie ma ograniczeń w działalności Centrów Aktywności Lokalnej. Trzeba je tylko stworzyć.

Targowiska osiedlowe

Raz w tygodniu spotkamy się na zakupach na Twoim osiedlu! Będzie to w miarę możliwości specjalnie wyodrębnione miejsce z zapewnioną odpowiednią infrastrukturą.

Czyste osiedle

Wrocław będzie miastem czystym. Wypowiadam wojnę brudasom i wandalom! Więcej kubłów na śmieci i częściej opróżniane – to absolutne minimum wymagające szybkich decyzji. Takich decyzji wymaga też rozwiązanie problemu szczurów, spotykanych coraz częściej na naszych ulicach. Żeby takich incydentów było jak najmniej przeanalizujemy wszędzie, gdzie to konieczne, budowę śmietników wbudowanych w ziemię. Są szczelne i estetyczne, a szczury nie mają tak łatwego dostępu do resztek.

Zielony przystanek

Uważam, że w ramach podnoszenia jakości życia na osiedlach powinno się aranżować „wyspy zieleni” na przystankach miejskich. Efektywnie i tanio zacieniać przestrzeń, bo nawracające upały stają się coraz bardziej dokuczliwe, zwłaszcza dla starszych osób.

Naprawa chodników i drobne remonty osiedlowe

To będzie zadanie Rad Osiedli. Powinny być partnerem Urzędu Miasta w dbaniu o swoje otoczenie. Chcę wyposażyć wrocławskie osiedla w budżet na utrzymanie małej infrastruktury, tak, aby mogły aktywnie dbać o swoje place zabaw, parki i chodniki.

Centra Obsługi Mieszkańca we Wrocławiu

Urząd bliżej mieszkańca – to możliwe. Zwiększę liczbę Centrów Obsługi Mieszkańca, tak by dowód osobisty czy rejestracyjny załatwić bez jeżdżenia do centrum. Rozszerzę możliwość załatwiania spraw w jednym miejscu. Chcesz wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w COM. Zrobimy, nie będziesz musiał jechać do Narodowego Funduszu Zdrowia!

Lokale dla twórców, lokalnych przedsiębiorców i rzemieślników

Pracownie, sklepy z rękodziełem i zdrową żywnością znajdą swoje miejsce na mapie osiedla. Na preferencyjnych warunkach otrzymają lokale komunalne. Dzielmy się swoją twórczością, wyrobami i pomysłami.

2

Zdrowie Wrocławian

2

Zdrowie Wrocławian

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

To jeden najczęściej zgłaszanych przez wrocławian problemów, dlatego zamierzam aktywnie budować sieć dostępnej i wysokiej jakości nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. We współpracy z wrocławskimi szpitalami utworzymy dodatkowy punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w centrum. Miasto może być tutaj aktywne – budynek i koszty jego utrzymania będą po stronie Gminy Wrocław, zaś personel i wynagrodzenia po stronie szpitala.

Pomoc wieczorowa

Gdy Twoja przychodnia jest już zamknięta, a Twój stan zdrowia lub osoby bliskiej nie jest na tyle poważny, żeby wzywać pogotowie lub udać się na SOR, będziesz mógł skorzystać z pomocy wieczorowej. Stworzymy sieć wyjazdowej opieki medycznej, z której będą mogli korzystać Wrocławianie. Lekarz przyjedzie do Ciebie, a pogotowie ratunkowe i SOR zajmą się osobami wymagającymi natychmiastowego wsparcia.

Hospicjum i Zakłady Opiekuńczo Lecznicze

Najpierw najsłabsi. Dodatkowe hospicjum we Wrocławiu to konieczność i podejmę to wyzwanie. Więcej miejsc w hospicjach, Hospicja Domowe a także finansowanie przez gminę miejsc w Zakładach Opiekuńczo Leczniczych to moje priorytety w obszarze zdrowia dla Wrocławian.

Choroby przewlekłe i cywilizacyjne

To niestety dotyka wielu z nas, dlatego będę wdrażać i rozwijać Programy profilaktyczne i wspierające wrocławian dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi takimi jak: cukrzyca, astma, otyłość, choroby wzroku, a także depresja. Choroby układu krążenia i nowotwory są najpoważniejszym zagrożeniem zdrowia wrocławian – również w tych obszarach Wrocław będzie aktywny!

Wrocławski program dietetyczny

To prelekcje, kursy i szkolenia, warsztaty dla rodziców i dzieci realizowane w każdej szkole, mające na celu upowszechnianie właściwych postaw żywieniowych dzieci i młodzieży.

Dopalacze i narkotyki – miasto powinno podjąć działania w obszarze walki z tzw. „dopalaczami” i aktywnie przeciwdziałać handlowi narkotykami wśród młodzieży. Monitoring miejski, w tym szkół, ściślejsza współpraca z policją a także innych jednostek miejskich mogą pomóc zarówno w profilaktyce jak bezpośrednim przeciwdziałaniu. Chcę zająć się tym problemem, bo jest groźny dla życia i zdrowia wrocławskiej młodzieży.

Wsparcie Klinicznego Oddziału Ginekologii Onkologicznej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w zakresie kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego. Będziemy współfinansować leczenie pacjentek z endometriozą oraz wysokospecjalistyczne procedury terapeutyczne.

3

Zieleń Miejska

3

Zieleń Miejska

Nowy las

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powiększymy o 400 hektarów zalesienie na Osobowicach. Musimy poważnie podejść do problemu terenów zielonych w mieście. Wrocław ma 12,2% zielonych obszarów w mieście, z czego 7,4% stanowią lasy, a 4,8% parki. Oznacza to, że na każdego mieszkańca przypada 20m2 zieleni. Czas, kiedy mówiło się o Wrocławiu “Zielone miasto” minął. Teraz trzeba realnych działań w tym obszarze. Od tego zależy zdrowie i komfort życia mieszkańców miasta. Chcę zdecydowanie zwiększyć obszar terenów zielonych w mieście, zarówno w formie lasów jak i parków, oraz nowoczesnych rozwiązań pozwalających na zazielenianie zwartej zabudowy miejskiej. Obecnie lasów na terenach miejskich jest 857 ha.

Parki kieszonkowe i skwery na każdy osiedlu

300 kroków do oazy zieleni, bez względu na to, gdzie mieszkasz, to będzie Wrocławski Standard Zielony. Będą skwery, parki kieszonkowe, zielone ściany i wszystko, czego tak bardzo we Wrocławiu pragniemy!

Zielone Aleje Wrocławia

Aleje drzew, gdzie tylko to możliwe. Realizacja koncepcji zielonych arterii przy głównych ulicach Wrocławia. Proponuję nasadzenia alei drzew wzdłuż ulic: Karkonoska, Jana III Sobieskiego, Żmigrodzka, Opolska i Grabiszyńska. Chcę wykorzystać know-how aktywistów miejskich w tym zakresie. Ważne, by zadbać też o te istniejące drzewa i chronić je choćby przed bezmyślnością urzędników i bezdusznością deweloperów. Gdzie nie będzie możliwe sadzenie drzew, staną donice.

Odbetonowanie nowych osiedli i placów

Tworzenie betonowych pustyni w centrum staje się powoli specjalnością wrocławskiego Ratusza. Chcę poważnej dyskusji i działań dotyczących wkomponowywania zieleni w obszary miejskie. Zamierzam stworzyć standard zadrzewiania na nowych osiedlach oraz na szeroką skalą korzystać z nowoczesnych rozwiązań umożliwiających rozwój roślinności w obszarze zwartej zabudowy – wiszące ogrody, dachowe ogrody, zielone ściany, balkonowa roślinność. Polepszy to komfort podczas letnich upałów, poprawi jakość powietrza i podniesie walory estetyczne miasta.

Łąki miejskie

Wrocław dysponuje rozległymi łąkami. Chciałabym urozmaicić krajobraz łąk dosiewaniem naturalnymi kwiatami. Pozwólmy naturze działać z lekkim dotknięciem estetycznym.

Parki Wrocławia

Chcę nie tylko planować zakładanie nowych parków np. na Lipie Piotrowskiej czy Nowych Żernikach, ale zamierzam objąć szczególną opieką istniejące już parki wrocławskie, zarówno te przedwojenne, jak i późniejsze. Chce w porozumieniu z mieszkańcami osiedli dbać o nasze zielone dziedzictwo w mieście.

Ogrody społeczne – we Wrocławiu jest 48 osiedli. Niech zatem każde z nich dysponuje swoim ogrodem społecznym, w którym mieszańcy będą mogli realizować swoją aktywność, a najmłodsi uczyć się szacunku i dbania o przyrodę w swoim najbliższym otoczeniu.

Błękitna Infrastruktura we Wrocławiu

Wrocław, mimo że położony w zlewisku rzek i dysponujący licznymi zbiornikami wodnymi wymaga rozwoju błękitnej infrastruktury – oczek wodnych, stawów, cieków wodnych – które pozwolą magazynować nadmiar wody, a w okresie suszy zapewni nawadnianie parków miejskich i pozwoli regulować mikroklimat w mieście. Rozwój małej retencji – czyli sposobu zagospodarowania wód deszczowych może być naszą, lokalną odpowiedzią na globalne zmiany klimatyczne. Zamierzam dokonać przeglądu i rozwoju tych naturalnych narzędzi w tworzeniu zdrowego i bezpiecznego klimatu we Wrocławiu.

4

Korki we Wrocławiu

4

Korki we Wrocławiu

Wrocławskie ulice

Korki we Wrocławiu są poważnym problemem. Kradną czas i pieniądze mieszkańców. Ruch drogowy trzeba usprawnić, bo kierowca to też mieszkaniec Wrocławia jak każdy inny. Ulice to miejski krwioobieg – muszą być przejezdne, równe i bezpieczne. Dlatego Wrocław będzie remontował, modernizował i budował drogi.

Najważniejsze zadanie drogowe – dokończenie obwodnicy śródmiejskiej. Inwestycja ta jest bardzo ważna przede wszystkim dla Psiego Pola, ale pozwoli również odciążyć centrum (bo auta pojadą tranzytem, omijając Plac Grunwaldzki i węzeł Kromera). Zobowiązuję się, że zbudujemy północny odcinek „ringu” (od ul. Poświęckiej do ul. Bolesława Krzywoustego) i jednocześnie zaprojektujemy odcinek wschodni (od ul. Bolesława Krzywoustego do ul. Mickiewicza). Dzięki temu po budowie Alei Wielkiej Wyspy kierowcy nie będą rozjeżdżać osiedlowych uliczek Sępolna i Zalesia tylko pomkną obwodnicą. Oczywiście ochronimy osiedla przed hałasem – konieczne będą ekrany akustyczne.

Zaprojektujemy także dwie ważne drogi – połączenie ul. Strzegomskiej i Zaporoskiej (tzw. Łącznik Góralska-Tęczowa, dzięki któremu będzie można ominąć pl. Jana Pawła II i Podwale) oraz Trasę Swojczycką (koncepcję programowo-przestrzenną dla odcinka od Bolesława Krzywoustego przez Swojczyce i Wojnów do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia), jako alternatywę dla zakorkowanych tamtejszych osiedli.

Istniejące już drogi trzeba utrzymywać i remontować, dlatego będziemy sukcesywnie zamieniać dziury i wyboje na asfalt – ulice: Maślicka, Zaporoska, Gajowicka, Kościuszki, to tylko jedne z wielu kandydatek do naprawy. Równa droga zamiast zniszczonego bruku to nie tylko bezpieczeństwo, ale też mniejszy hałas i mniej uszkodzeń samochodów.

Wrocławskie skrzyżowania

Chyba wszyscy widzimy, że niektóre newralgiczne wrocławskie skrzyżowania są już zupełnie niewydolne i korkują całą okolicę. Dlatego chcemy przygotować dla nich projekty budowlano-wykonawcze – jeśli znajdą się pieniądze, będzie można przystąpić od razu do przebudowy. Dotyczy to poniższych lokalizacji:

Legnicka – Lotnicza – Na Ostatnim Groszu – Milenijna
FAT (Klecińska – Hallera – Grabiszyńska)
Armii Krajowej – Bardzka
Rondo Pileckiego
Karkonoska – Zwycięska.

ITS – I teraz stoisz?

Konieczne jest zrewidowanie i usprawnienie systemu ITS, który nazywany jest „I teraz stoisz”. Zamiast ITS chcemy ITJ – I teraz jedziesz! Głupie światła tworzą korki, dlatego będziemy poprawiać ustawienia i przywracać zielone strzałki i zieloną falę. A tam, gdzie to możliwe i bezpieczne – wyłączymy niepotrzebne światła (np. przy ul. Peronowej czy Kazimierza Wielkiego-Wierzbowej). Będziemy tutaj współpracować z policją i z kierowcami.

Przebudowa A4 i ukończenie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia

Węzeł bielański autostrady A4 to wjazdowa brama Wrocławia. W kierunku południowym rozwija się i miasto, i cała aglomeracja. Dlatego będziemy wspierać i pomagać w rozbudowie A4 ze środków państwowych. Gmina Wrocław będzie też brać aktywny udział przy kończeniu Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Uzyskamy wtedy dogodne warunki do tranzytu i przemieszczania się w aglomeracji wrocławskiej.

Park & Ride

Samochodów we Wrocławiu jest bardzo dużo. Będziemy wspierać działania, które zmniejszą ich liczbę na ulicach – ale poprzez zachęcanie a nie zmuszanie. Będziemy też rozbudowywać sieć parkingów Park & Ride (przy pętlach MPK i stacjach kolejowych, np. ul. Awicenny), by można było wygodnie przesiąść się do komunikacji publicznej i szybciej dojechać do celu.

5

SMOG

5

SMOG

Wymiana pieców

Będę stanowczo i systematycznie działać na rzecz redukcji zanieczyszczenia powietrza we Wrocławiu, bo jest to jedna z najbardziej palących kwestii do rozwiązania. Wszystkie kamienice komunalne zostaną podłączone do sieci ciepłowniczej do końca kadencji. Równolegle będziemy kontynuować program Kawka i program osłonowy dla najbiedniejszych mieszkańców.

Platforma antysmogowa

Kogeneracja, PGNiG, Fortum i Gmina Wrocław utworzą wspólny program walki ze smogiem. W walce ze smogiem warto wykorzystywać potencjał i możliwości wielu podmiotów i instytucji. Wrocław będzie otwarty na taką współpracę, będzie ją wspierał i aktywnie w niej uczestniczył. Współpraca w przedstawianiu rozwiązań dla mieszkańców, doradztwo przy wyborze technologii czy wspólne inwestycje w sieć to tylko kilka z możliwych rozwiązań.

Rząd w walce ze smogiem – warto współpracować

W tym obszarze rząd i samorząd mogą wspólnie działać. Nie sztuką jest wzajemnie przerzucać się odpowiedzialnością – tak jest najłatwiej. Skutecznie i z determinacją będziemy uczestniczyć w ogólnopolskich konkursach i programach. Powstają nowe możliwości i rozwiązania – dotacje na rozwój elektromobilności, termomodernizację połączoną z wymianą pieców opalanych węglem – skorzystamy z nich na pewno!

Punkty pomiaru smogu – są tylko 3 trzeba więcej

Chcę przeprowadzić Program inwentaryzacji źródeł niskiej emisji we Wrocławiu, wprowadzić do Urzędu Miejskiego Doradców Energetycznych, którzy wskażą mieszkańcom możliwości najlepszych dla nich rozwiązań związanych z wymianą źródeł ciepła. Widzę konieczność postawienia w mieście jeszcze kilku punktów pomiaru zanieczyszczeń – żadnych więcej oszczędności na zdrowiu mieszkańców!

Straż miejska do roboty!!!

Konieczna jest większa aktywność w walce z trucicielami powietrza. Osoby, które palą oponami, plastikiem i innymi odpadami nie będą czuły się bezkarne.

Niskoemisyjna flota autobusowa

Wymiana floty autobusów w samorządach powoli staje się faktem. W wielu miastach linie obsługiwane są wyłącznie przez pojazdy elektryczne. Wrocław dołączy do tych miast. Przygotujemy infrastrukturę do ładowania baterii i zakupimy niezbędny tabor.

Roślinność w walce ze smogiem

Chcę celowych i systematyczny nasadzeń roślinności dobrze znoszącej zanieczyszczone powietrze i wchłaniającej smog, takiej jak Winobluszcz (Perthenocissus Tricuspidata) i Cis Pośredni (Taxus Media).

Zielone kliny we Wrocławiu – chcę zachować istniejące i planować rozwój Wrocławia z uwzględnieniem zielonych klinów przewietrzających miasto.