Program:

Przyszłość Wrocławia zaczyna się dziś

To od nakładów i sposobu organizacji edukacji, nowoczesnego transportu publicznego, zwiększania uczestnictwa w kulturze, promocji sportu i turystyki zależy, czy będziemy w dalszym ciągu rozwijać miasto jako europejską metropolię. Samorząd ma wiele możliwości organizacyjnych dla skutecznego działania w tych obszarach, ale musi podejść do nich komplementarnie, nowocześnie i skutecznie. I przede wszystkim projektować te procesy w wieloletniej perspektywie.

Chcę Wrocław uczynić miastem lepszym do życia i zapewnić mieszkańcom codzienność
na prawdziwym, europejskim poziomie

To nie kolekcja zdjęć Marilyn Monroe, kupionych przez Ratusz za miliony złotych, sprawia, że jesteśmy częścią Europy, ale przyjazna i powszechnie dostępna infrastruktura. Miasto musi brać odpowiedzialność za zdrowie i najbliższe otoczenie swoich mieszkańców. Oznacza to, że osiedla wrocławskie będą nareszcie dobrze skomunikowane, będą dysponować żłobkami, przedszkolami i dobrą szkołą w pobliżu, posiadać miejsca spotkań i bezpiecznej aktywności mieszkańców, zadbane chodniki oraz tereny zielone, które zapewniają komfort i zdrowe powietrze bez smogu. Bo liczy się tylko Wrocław!

Korki we Wrocławiu

Największym kapitałem Wrocławia są ludzie

Wrocław potrzebuje zmiany myślenia o finansach publicznych. Przede wszystkim stworzenia mechanizmów prowadzących do zwiększania dochodów w budżecie, jednak nie – co widzimy na co dzień – przez zwiększanie podatków i opłat komunalnych. Największym kapitałem Wrocławia są ludzie. To dzięki współpracy z wrocławskim biznesem, tworzeniu dobrych warunków pracy dla młodych i zapewnieniu im dostępu do tanich mieszkań, upowszechnieniu inteligentnych technologii stworzymy warunki do rozkwitu potencjału mieszkańców. Aby tak się stało musimy podjąć trud pochylenia się nad dotychczasowymi wydatkami i organizacją pracy Urzędu Miejskiego. Tylko wtedy będziemy w stanie skierować zasoby finansowe miasta w obszary gwarantujące długofalowy rozwój Wrocławia. Bo Wrocław ma moc!

Chcę powiedzieć “NIE” postępującej prywatyzacji Wrocławia oraz podziałowi miasta na lepsze i gorsze osiedla. Bo każdy jest ważny! 

Miasto jest żywą rozwijającą się wspólnotą, której potrzeby należy szanować i właściwie odczytywać. Chcę wspólnie wypracowane rozwiązania przekuwać na konkretne działania. Wspólnota dba o swoich mieszkańców, nie pozostawia ich samotnymi i zaniedbanymi w biedzie, w starości czy chorobie. Musimy odtworzyć poczucie wspólnoty między mieszkańcami dzielnic i osiedli, bo zdaniem wielu z Państwa – a także moim – sprawy miasta nie idą w dobrym kierunku. Wrocław przestał być wspólny przez arbitralne decyzje Ratusza, niekontrolowane przez nikogo wydatki, wszechwładzę deweloperów i nieliczenie się ze zdaniem zwykłych mieszkańców. Chcę powiedzieć “NIE” postępującej prywatyzacji Wrocławia oraz podziałowi miasta na lepsze i gorsze dzielnice. Bo każdy jest ważny!