Program:

Największym kapitałem Wrocławia są ludzie

Wrocław potrzebuje zmiany myślenia o finansach publicznych. Przede wszystkim stworzenia mechanizmów prowadzących do zwiększania dochodów w budżecie, jednak nie – co widzimy na co dzień – przez zwiększanie podatków i opłat komunalnych. Największym kapitałem Wrocławia są ludzie. To dzięki współpracy z wrocławskim biznesem, tworzeniu dobrych warunków pracy dla młodych i zapewnieniu im dostępu do tanich mieszkań, upowszechnieniu inteligentnych technologii stworzymy warunki do rozkwitu potencjału mieszkańców. Aby tak się stało musimy podjąć trud pochylenia się nad dotychczasowymi wydatkami i organizacją pracy Urzędu Miejskiego. Tylko wtedy będziemy w stanie skierować zasoby finansowe miasta w obszary gwarantujące długofalowy rozwój Wrocławia. Bo Wrocław ma moc!

1

Współpraca z wrocławskim biznesem

1

Współpraca z wrocławskim biznesem

Wiarygodność biznesowa miasta

Jej odbudowanie to jedno z najważniejszych zadań jakie są przed nami. Każdy wrocławski przedsiębiorca musi mieć pewność, że jest traktowany sprawiedliwie. Zatem Rada ds. Przedsiębiorczości – nowe otwarcie.

Wsparcie

Chcę skutecznie wspierać wrocławską przedsiębiorczość. Trzeba zacząć od stworzenia przychylnego urzędu – szybkie i terminowe wydawanie decyzji, jasne przepisy i regulaminy. Komunikacja i czytelna strategia biznesowa miasta. Przedsiębiorcy nie mogą być zaskakiwani z dnia na dzień decyzjami, które są istotne dla ich działalności. Sytuacja, w której np. właściciele ogródków gastronomicznych w wyniku niekonsultowanych z nimi decyzji urzędników muszą budować je od nowa tuż przed sezonem pozostanie wspomnieniem z przeszłości. Współpraca, a nie arbitralne decyzje – to jest nasz cel. Stosowanie w zamówieniach publicznych klauzul społecznych i zielonych stanie się normą.

Wrocławscy rzemieślnicy i kupcy są ważni

Aleje handlowe i wyroby lokalne są potrzebne i poszukiwane przez wrocławian dlatego ich twórcy potrzebują wsparcia ze strony miasta. To dla nich powinny być lokale komunalne na preferencyjnych warunkach, a także dostępna szeroka sieć osiedlowych targowisk. Bedą mogli liczyć na wsparcie w promocji swoich wyrobów, dzieł i umiejętności.

2

Praca dla młodych

2

Praca dla młodych

Program Staż dla mojego miasta

Zaprosimy absolwentów wrocławskich uczelni na staże i praktyki do Urzędu Miejskiego, może najlepsi zechcą zostać? Urząd wraz z miejskimi spółkami może być miejscem budowania doświadczenia zawodowego i stawiania pierwszych kroków na wymagającym rynku pracy.

Program Wrocławskie Talenty

Jesteśmy odpowiedzialni za powodzenia zawodowe naszych młodych mieszkańców. Musimy utworzyć skuteczną platformę komunikacji pomiędzy gminą, uczelniami i pracodawcami i wspólnie zatroszczyć się o sukces zawodowy absolwentów wrocławskich szkół i uczelni. Kilka lat temu problemem było bezrobocie, teraz stawiamy na jakość miejsc pracy i rozwój. Chcemy przecież, by wrocławska młodzież w przyszłości miała pracę satysfakcjonującą i dobrze płatną. Chcemy, aby najlepsi pracowali dla Wrocławia. To nasza odpowiedzialność. Będziemy finansować badania nad tym projektem, a wypracowaną strategię wprowadzać w życie.

3

Urząd Miejski

3

Urząd Miejski

Audyt

Od tego trzeba zacząć. Audyt finansów, trwających i tych już przegranych procesów sądowych, kosztów obsługi prawnej oraz audyt spółek miejskich. Ocena kondycji finansowej Wrocławia pozwoli nam dobrze i racjonalnie zaplanować wydatki na najbliższe lata, a także wskaże obszary, w których można szukać oszczędności i optymalizacji działań. W najbliższych latach Wrocław stanie przed dużym wyzwaniem. Jednocześnie konieczna będzie spłata zobowiązań, często przenoszonych do miejskich spółek oraz realizacjach nowych projektów, które kreować będą rozwój miasta przyjaznego mieszkańcom.

Rejestr umów

Pora na powstrzymanie megalomanii i rozrzutności – naszym celem jest transparentność wydatków. Rejestr umów trzeba rozwijać. Znajdą się w nim także umowy spółek, bo przecież środki publiczne we Wrocławiu wydaje kilkadziesiąt podmiotów. Rejestr poszerzymy również o umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Jeden Wiceprezydent Wrocławia

Rozsądek i oszczędności. Chcę brać odpowiedzialność za Wrocław – uważam, że w zupełności wystarczy jeden wiceprezydent do sprawnego zarządzania. Koniec z przerośniętą biurokracją i dworami wokół wiceprezydentów – tym bardziej, że te stanowiska często stają się łupem koalicyjnych układanek i politycznych rozgrywek.

Podwyżki dla urzędników

Niższego i średniego szczebla w oparciu o jasny regulamin przygotowany wspólnie z pracownikami urzędu, a także opisanie czytelnej i sprawiedliwej ścieżki awansu i zasad konkursowych. Chcę zniwelować różnicę płac między porównywalnymi stanowiskami w urzędzie. Czas skończyć z wybrańcami!

Pensje pracowników MOPS i PUP trzeba zrównać z wynagrodzeniami urzędników miejskich, pora skończyć z nierównościami w urzędzie. Urzędników będę wspierać a nie zwalniać! Liczę na nich!

Centra Obsługi Mieszkańców

Dziś są cztery. Powstaną dodatkowe, by proste urzędowe sprawy można było załatwić bliżej domu.

Zamierzam wydłużyć czas pracy w Centrach Obsługi Mieszkańca i wprowadzić jeden dzień pracy do godziny 19.00. Wymiana dowodu lub rejestracja pojazdu nie powinna wymagać wzięcia urlopu!

Dyżury prezydenta dla mieszkańców

Raz w miesiącu spotkanie na osiedlach zorganizowanym przez Rady Osiedla. Raz w tygodniu dyżur prezydencki dla mieszkańców w Urzędzie. Pora na rzeczywiste „bliżej” wrocławskich spraw.

Integracja baz danych urzędowych

Chcę zintegrować bazy informacyjne urzędu, gdzie tylko jest to możliwe. Nie może być tak, że każdorazowe meldowanie w mieszkaniu wymaga aktu własności, bo wydział podatków ma osobną bazę. Znacząco uprości to i usprawni pracę urzędników i obsługę mieszkańca.

Przywrócenie gminie wiarygodności urzędu jako partnera biznesowego – chcę poważnie zrewidować politykę wobec wykonawców wrocławskich inwestycji. Przewlekłe i kosztowne procesy prowadzone przez miasto nie świadczą dobrze o gminie.

Przeciwdziałanie dyskryminacji zarobkowej kobiet w urzędzie – zamierzam dokonać przeglądu wynagrodzeń kobiet i usunąć wszelkie nierówności w tym obszarze a także wprowadzić bardziej elastyczny system odpracowywania godzin dla matek w urzędzie. Ponadto przyjrzę się dostępnym ścieżkom kariery dla kobiet pracujących w urzędzie. Chcę mieć pewność, że szanse na awans i dostęp do kluczowych stanowisk są oparte na zasadach równego dostępu.

4

Inteligentne miasto

4

Inteligentne miasto

Mobilny Asystent Mieszkańca

Pora, by wyszedł z podziemia! Nie chodzi przecież o to, by chwalić się, że aplikacja do zgłaszania awarii jest, lecz by rzeczywiście mieszkańcy mieli możliwość przekazania informacji i słusznie oczekiwali na reakcję. Pora to zmienić!

Urban Card

Najwyższy czas uruchomić program „elektroniczna portmonetka” we Wrocławiu – obecne rozwiązanie pozwala na kupno tylko biletów MPK. Będzie można zapłać za parking czy za bilety do wrocławskich instytucji kultury. Koniec z drobnymi na parking!

Bezpłatny Internet we Wrocławiu

Rozwój sieci punktów hot-spot nie tylko w centrum, ale również na osiedlach. Docelowo na każdym osiedlu miejsce z dostępem do darmowego Internetu. Wrocław jak Rzym!

5

Polityka mieszkaniowa

5

Polityka mieszkaniowa

Rządowy program Mieszkanie+

W jego ramach powstanie 8000 mieszkań we Wrocławiu. To samorząd ustali regulamin przyznawania mieszkań w tym programie.

Wrocławskie Mieszkanie+

Po prostu trzeba budować mieszkania w systemie TBS i komunalne. Miasto się troszczy o wszystkich.

Remonty istniejącej infrastruktury mieszkaniowej

Pora komunalny zasób mieszkaniowy wprowadzić w XXI w. Zlikwidować wspólne toalety na półpiętrach, które są wstydem miejskiej polityki i remontować po prostu! Zagospodarować pustostany i strychy. Przychody z czynszów komunalnych będą w całości przeznaczane na remonty kamienic.

Mieszkania socjalne i chronione

Naszym obowiązkiem jest zaopiekowanie się najsłabszymi. Mieszkanie i praca to podstawa, by zmieniać swoje życie po porażkach albo złym starcie. Czas oczekiwania na mieszkanie socjalne musi być krótszy, a miejsc w mieszkaniach chronionych więcej. Matka z dzieckiem po doświadczeniach z przemocą nie może czekać 6 lat na lepsze życie, musimy zrobić wszystko by zapobiegać dziedziczeniu biedy i przemocy! Wrocław słynął kiedyś z solidarności i pora znowu ją przywrócić do życia!

Mieszkania zakładowe

Zamierzam rozwiązać problem „dzikiej prywatyzacji” mieszkań pracowniczych. Dawni pracownicy zlikwidowanych już wrocławskim przedsiębiorstw m.in. z ulicy Ślicznej, Zaułka Rogozińskiego czekają na sprawiedliwość. Uruchomię dla nich, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, program, który polegać będzie na wykupie mieszkań, które staną się częścią zasobu komunalnego. Dzięki temu uchronimy starszych schorowanych wrocławian przed eksmisją.

Bank zamiany mieszkań

Czasami osoby starsze chcą zamienić mieszkanie na mniejsze. Młodzi wręcz przeciwnie. Warto, żeby ich potrzeby się spotkały w banku zamiany mieszkań. To proste!

6

Bezpieczeństwo

6

Bezpieczeństwo

Monitoring prewencyjny we Wrocławiu

Zwiększymy budżet na ten cel (obecnie wynosi on 1 mln zł). Rzecz nie w tym by monitoring był, lecz w tym, żeby rzeczywiście wspierał bezpieczeństwo wrocławian i turystów. Dlatego przy pomocy aplikacji MAM (Mobilny Asystent Mieszkańca) będzie można zgłaszać również miejsca, które zdaniem mieszkańców są niebezpieczne. Będę reagować. To mieszkańcy wiedzą najlepiej, które miejsca wymagają szczególnej uwagi służb porządkowych.

Straż pożarna i Policja

Bezpieczeństwo wrocławian jest najważniejsze, dlatego przeznaczę więcej środków na dofinansowanie sprzętu dla tych służb oraz na programy prewencyjne i edukacyjne realizowane wspólnie z Gminą, jak Program Monitorowania Miejsc Niebezpiecznych. Skrzyżowania i przejścia, które znajdą się na celowniku Programu będziemy przebudowywać.

Program poprawy bezpieczeństwa we Wrocławiu na lata 2017-2020 jest niewystarczający. Przeznaczanie 240,000 tysięcy złotych Policji na działania edukacyjne w tym 100,000 zł na działania koordynujące i zabezpieczające nie zapewni poprawy bezpieczeństwa w mieście. Dlatego dofinansujemy dodatkowe patrole Policji z budżetu Gminy. Skoro było nas stać nas na ponad 100 milionów złotych dopłaty do piłkarskiego Śląska, to musi być nas stać na bezpieczne miasto dla wszystkich!

BUS Pasy dla Policji

Teraz tylko na sygnale. Czy naprawdę zależy nam, żeby funkcjonariusze na służbie stali w korkach? Otworzę Bus Pasy dla samochodów Policji, bez znaczenia czy jadą na sygnale czy bez. Istotą ich służby jest stała gotowość do interwencji, a jednym z czynników odstraszających przestępców jest widok radiowozów patrolujących ulice, a nie stojących w korkach.

Ochotnicza Straż Pożarna

OSP jako organizacja z tradycjami i dużym potencjałem będzie doskonałym uzupełnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego we Wrocławiu. W naszym mieście są też ochotnicy, którzy udzielają pomocy medycznej, w sytuacjach trudnych mogą wspierać pogotowie ratunkowe. Należy doceniać i wykorzystać potencjał ochotników, tym bardziej, że są świetnie przygotowani do pomocy. Dofinansowanie dla OSP zwiększymy co najmniej o 100 %.

Straż miejska

Zamierzam uczynić ze straży miejskiej nowoczesną i skuteczną formację, która efektywnie zadba wraz z innymi służbami o porządek i poczucie bezpieczeństwa w mieście. Jestem pewna, że po dobrym szkoleniu, z uczciwym wynagrodzeniem i z dobrym szefem dadzą radę!

Bezpiecznie na drodze

W ramach Programu Monitorowania Miejsc Niebezpiecznych proponuję szeroki i systematyczny program oznakowania i zabezpieczenia oraz modernizowania przejść dla pieszych tak, aby nie było „czarnych punktów” na mapie Wrocławia. Uspokojenie ruchu na osiedlach poprzez budowę rond i wyniesionych skrzyżowań. Wrocławski Standard 0 ofiar śmiertelnych w wypadkach z udziałem pieszych.

Bezpieczny weekend we Wrocławiu

Centrum Wrocławia w weekend zamienia się w stolicę rozrywki. Dlatego to musi być czas szczególnej troski o porządek i bezpieczeństwo zwłaszcza w centrum. Wprowadzę więcej patroli straży miejskiej i policji, które pozwoliłyby wrocławianom i turystom bawić się bezpiecznie.

Defibrylatory AED na każdym osiedlu

Doceniam, że Wrocław otrzymał 6 takich urządzeń od fundacji w ramach akcji „Przesyłka dla serca”. To świetny początek. Uważam, że należy wyposażać miasto w sieć łatwych w obsłudze urządzeń- w pierwszej kolejności tam, gdzie jest duże natężenie ruchu, a docelowo we wszystkich osiedlach miasta.

Pierwsza Pomoc

Zorganizujemy obligatoryjny kurs pierwszej pomocy dla dzieci w szkole podstawowej i młodzieży w średniej. Każde wrocławskie dziecko będzie wiedziało, jak reagować!

7

Polityka śmieciowa

7

Polityka śmieciowa

Moją ambicją jest, żeby Wrocław stał się pierwszym w tej części Europy „circular city” – miastem gospodarki o obiegu zamkniętym. Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i finansowych możliwe będzie:
 

  • Obniżenie wysokości opłat za odbiór odpadów, ponoszonych przez wrocławian, nawet o 30%
  • Stworzenie czystego, „zielonego”, przyjaznego mieszkańcom otoczenia
  • Powstawanie innowacyjnych modeli biznesowych (nowych miejsc pracy) w oparciu o koncepcję zrównoważonego rozwoju.