Program:

Przyszłość Wrocławia zaczyna się dziś

To od nakładów i sposobu organizacji edukacji, nowoczesnego transportu publicznego, zwiększania uczestnictwa w kulturze, promocji sportu i turystyki zależy, czy będziemy w dalszym ciągu rozwijać miasto jako europejską metropolię. Samorząd ma wiele możliwości organizacyjnych dla skutecznego działania w tych obszarach, ale musi podejść do nich komplementarnie, nowocześnie i skutecznie. I przede wszystkim projektować te procesy w wieloletniej perspektywie.

1

Edukacja

1

Edukacja

Żłobki i przedszkola

To jedno z najpilniejszych zadań – pora na żłobki i przedszkola na każdym wrocławskim osiedlu. Koniec z wożeniem dzieci po całym mieście. Młodzi rodzice płacą we Wrocławiu podatki i mają prawo oczekiwać, że z tego elementarnego zadania jakim jest opieka nad ich dziećmi gmina się w końcu wywiąże.

Dotacja dla żłobków

Tam, gdzie to konieczne będziemy uzupełniać system opieki placówkami prywatnymi i niepublicznymi. Na każde dziecko przeznaczymy specjalną dotację. Przedsiębiorców będziemy traktować poważnie, bo inwestowanie w przedszkole czy żłobek to nie bagatela. Rozumiemy, że mają prawo planować swój biznes na lata, a rodzice mieć pewność, że na osiedlu, które wybiorą do życia opieka nad ich dzieckiem będzie zagwarantowana.

Szkoła

Budowa nowoczesnych szkół tam, gdzie ich niestety brakuje, jest konieczna, jeżeli poważnie myślimy o egalitarnej edukacji. Koniec z wielozmianowością we Wrocławiu. Dobra szkoła musi być dobrze wyposażona. W każdej powinna się znaleźć nowoczesna infrastruktura sportowa i laboratoria.

Akademia korepetycji – oto prawdziwe wyrównywanie szans. Zorganizujemy zajęcia wyrównawcze dla dzieci zaniedbanych społecznie i dydaktycznie, by windować je w strukturze społecznej. Każde dziecko ma prawo odnieść sukces, niższy status społeczny czy majątkowy nie mogą i nareszcie nie będą przeszkodą.

Zdolnych będziemy wspierać przez zajęcia dodatkowe organizowane wspólnie z wrocławskimi uczelniami.

Sportowa szkoła

 • Szkolne basenyzbudujemy sieć małych czterotorowych basenów
 • Wyposażenie szkół w nowoczesną infrastrukturę sportową oraz sprzęt do uprawiania sportu jest sprawą pierwszorzędną
 • Szkolne zajęcia sportowe – prowadzone we współpracy z wrocławskimi klubami sportowymi, w oparciu o szkolną infrastrukturę i doświadczoną kadrę klubową
 • SKS – wsparcie i rozwój sieci Szkolnych Klubów Sportowych
 • Dodatkowa lekcja WF – w klasach 1 -3 wprowadzimy dodatkowe lekcje gimnastyki i lekkoatletyki, ponieważ wierzymy, że sport uczy wytrwałości, odpowiedzialności i współpracy z grupą
 • Zajęcia terapeutyczne i korekcyjne

Szkolenia dla nauczycieli, wsparcie dla innowacyjnych metod nauczania i lepsze wynagrodzenie

Bez nauczycieli nie uda nam się stworzyć dobrego systemu. Dlatego dla nich zadbamy o wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne i lepsze zarobki, a także wsparcie w wymiarze ochrony prawnej. W sytuacji krytycznej nauczyciel nie może zostać sam, musi wiedzieć, że może na nas liczyć. Wyposażymy szkoły w pomieszczenia socjalne, dodatkowe miejsca pracy wraz ze stanowiskami komputerowymi oraz kameralne gabinety do spotkań z rodzicami.

Świetlice szkolne

Na świetlice przeznaczymy dodatkowy budżet i etaty. Koniec z przechowalniami, świetlica może być fajnym miejscem i gwarancją dobrej opieki, rozwoju i zabawy.

Pracownie Biofeedback – zwiększymy sieć dostępności, bo to doskonała forma zajęć wspierająca koncentrację i kreatywność. Szczególnie zalecana przy trudnościach w uczeniu się, ADHD i dysleksji

Program E-Podręcznik i Książka w każdej szkole – szkoła bez tornistra.

Możemy zatroszczyć się o proste kręgosłupy naszych dzieci, tak by nie targały na plecach każdego dnia niepotrzebnych kilogramów. Książka może na nich czekać w szkole.

Szkolne sklepiki tylko ze zdrową żywnością. Szkolne stołówki, a nie catering.

Scena w każdej szkole

Edukacja kulturalna przez teatr, to będzie specjalny wrocławski projekt. Teatr angażuje każde dziecko, jedni są aktorami, inni przygotowują scenografię jeszcze inni mają okazję wykazać się umiejętnościami technicznymi. Wyposażymy każdą szkołę w infrastrukturę teatralną – aranżacja sceny, pracownie plastyczno-scenograficzne. Teatr uczy i łączy lokalną społeczność, przedstawienia będą częścią osiedlowego życia.

SMS – Szkoła Miejscem Spotkań

Szkoła stanie się centrum życia lokalnego, miejscem integracji lokalnej społeczności – osiedlowym ośrodkiem kultury. Po południu spotkają się tam dzieci i seniorzy na zajęciach specjalnie dla nich dedykowanych. Szkolna infrastruktura sportowa będzie udostępniania mieszkańcom osiedla na warunkach niekomercyjnych. Mieszkańcy będą mogli zobaczyć ciekawą wystawę czy przyjść na osiedlowy koncert. Bo integracja lokalnej społeczności to Wrocławski Standard Obywatelski!

Szkoły specjalne

Poprawa infrastruktury także dla tych szkół, które są prowadzone przez organizacje pozarządowe. Miasto zapewnia infrastrukturę, a NGO daje wkład merytoryczny.

2

Komunikacja publiczna

2

Komunikacja publiczna

Szybka sprawna i bezpłatna komunikacja publiczna

Jedynym sposobem na walkę z korkami i poprawę jakości powietrza jest zapewnienie bezpłatnej komunikacji publicznej. Musi być nowoczesna, bezpieczna, ekologiczna i punktualna. Dlatego w pierwszej kolejności musimy zapewnić stałe finansowanie komunikacji publicznej gwarantujące jej rozwój, reanimować MPK, wybudować sieć parkingów Park & Ride na wlotach do miasta. Tylko tak stworzymy modę na poruszanie się MPK.

Nowe linie tramwajowe

Najwyższy czas w końcu budować a nie tylko obiecywać! Oczekiwane przez mieszkańców i potrzebne linie tramwajowe – na Nowy Dwór, Popowice, Psie Pole, Maślice, Jagodno, Ołtaszyn, Swojczyce i Bartoszowice. Od pierwszych dni rozpoczniemy też projektowanie kolejnych tras, tak aby zarezerwować konkretne korytarze terenowe. Dzięki temu unikniemy obecnych problemów z wyprzedażą i zabudową działek na linii przyszłego tramwaju. Dobre planowanie to podstawa! Pamiętajmy, że na nowe trasy tramwajowe można uzyskać duże dofinansowanie z Unii Europejskiej – czemu nie skorzystać?

Rozbudowa i modernizacja i bieżące remonty torowisk

Torowiska się zużywają. To jasne, choć we Wrocławiu o tym zapomniano, przez co wrocławskie tramwaje wykolejają się na potęgę. Stworzymy program modernizacji torowisk, który zakładać będzie remonty, ale również rozbudowę tych istniejących m.in. na ulicach Kościuszki, Szewska.

100% dostępne i klimatyzowane pojazdy!

Wrocławianie zasługują na to, żeby każdy pojazd miał klimatyzację i żeby każdy mógł do niego wsiąść wygodnie – również matka z dzieckiem czy senior. To oczywiste, ale wciąż przez lata niezrealizowane.

Linie autobusowe

Nowe linie autobusowe – komunikujemy nowe osiedla (np. postulowana przez mieszkańców linia Lipa Piotrowska – Kwiska). Linie międzyosiedlowe – łączące osiedla, bez konieczności jazdy do centrum, ekspresowe i dowozowe, do tramwaju, pociągu czy węzła przesiadkowego.

Większa częstotliwość kursowania

Autobusy również w standardzie 12/15/20’, tak jak tramwaje, tylko wtedy możliwe jest skomunikowanie tramwaju z autobusem i dłuższe kursowanie komunikacji w weekendy – do ok. 1-ej w nocy.

MPK

Pora przywrócić świetność miejskiemu przewoźnikowi. Wrocławianie znów będą dumni z niebieskich tramwajów. Wymaga to zmian w myśleniu o firmie. MPK musi mieć szansę na rozwój. Koniec z patrzeniem na firmę jako podmiotem do zaciągania zobowiązań i kredytów. Większe wsparcie finansowe spółki da jej oddech i umożliwi rozwój.

Taxi

To nie pomyłka, uważamy, że taksówki należy traktować jako element transportu publicznego, który będzie wspomagał tramwaje, autobusy i kolej. Na pewno nie będziemy traktować taksówek jako zawalidrogi, która korkuje miasto!

3

Szybka kolej miejska

3

Szybka kolej miejska

Czwarty tor na tzw. estakadzie grabiszyńskiej, w ciągu linii kolejowych nr 271 i 273 na odcinku Wrocław Główny – Grabiszyn podg.

Czwarty tor w ciągu linii kolejowej nr 349/750 (tzw. obwodnica towarowa) na całej drodze przebiegu, wraz z łącznicą do linii kolejowej nr 132/276 w rejonie podg. Tarnogaj (w celu umożliwienia jazdy w kierunku st. Wrocław Główny bez zmiany czoła) oraz budową przystanków osobowych w rejonie ulic: Bardzka, Borowska, Powstańców Śl., Racławicka, Hallera, Grabiszyńska

Budowa 3. i 4. torów na wylotach z miasta – niezbędna, by móc w przyszłości uruchamiać pociągi z częstotliwością prawdziwej SKM (między 6 a 15 minut)

Nowe przystanki kolejowe – niezbędne, by zwiększyć dostępność i skrócić czas podróży liczony „drzwi w drzwi” (przybliżyć kolej miejską do mieszkańców); Stabłowice (Główna), Karłowice Uniwersytet (Czajkowskiego), Osiedle Sobieskiego (al. Sobieskiego/Wilanowska, na wysokości szkoły), Lipa Piotrowska (Kminkowa); obwodnica towarowa (Bardzka, Borowska, Krzyki – Powstańców Śl., Racławicka, Hallera, Grabiszyńska

Zwiększenie liczby kursów (już teraz!) poza szczytami (min. co 30-60’) i w weekendy (min. co 60’) z Głównego do Leśnicy, Pracz, Psiego Pola, Brochowa; możliwe do zrobienia np. poprzez wydłużenia relacji pociągów regionalnych KD i PR

Uruchomienie linii SKM Leśnica – Psie Pole (przez Nowy Dwór, Nadodrze), potrzebna dobudowa przystanków Gądów i Legnicka (CH Magnolia)

Udostępnienie budynków niewielkich dworców kolejowych na potrzeby społeczne i miejskie (Brochów, Kuźniki, Pracze, Psie Pole, Żerniki)

4

Rowerzyści

4

Rowerzyści

Rowerostrady („autostrady rowerowe”) – wydzielone, osobne drogi tylko dla rowerów, umożliwiające szybki dojazd z osiedli do centrum

Drogi rowerowe tylko asfaltowe i wydzielone z ulicy (separacja ruchu rowerowego i samochodowego) – komfort i bezpieczeństwo

Sieć dróg rowerowych – zamiast przypadkowych odcinków bez sensownego początku i końca

Kładki rowerowe i pieszo-rowerowe nad Odrą – połączenie sąsiadujących osiedli, obecnie oddzielonych rzeką

5

Odra

5

Odra

Rzeka musi być dostępna dla wrocławian, dlatego tak ważne jest zagwarantowanie łatwego do niej dostępu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Nie chodzi przecież o to, żeby nadbrzeża zabetonować. Odra i jej brzegi są naszym wspólnym dobrem i zrobię wszystko, by stały się chlubą i wizytówką Wrocławia.

Zainicjujemy zagospodarowanie polderów i terenów przywodnych w granicach miasta tak, by zachowując ich podstawową funkcję przeciwpowodziową umożliwić korzystanie z nich mieszkańcom Wrocławia. Będą powstawać miejskie plaże z infrastrukturą, miejsca dla wodowania kajaków, slipy, trawiaste boiska, trawniki i alejki.

Odra i nadbrzeża muszą tętnić życiem, dlatego też będę wspierać powstawanie infrastruktury służącej rekreacji, sportom wodnym i turystyce. Ważne są mariny, stacje benzynowe nad rzekami, schroniska, restauracje i hotele na wodzie.

Miejska Marina

Z pełną infrastrukturą sanitarną i techniczną, docelowo również służąca jako miejsca wydarzeń i eventów. Wspólnie z ekspertami i pasjonatami sportów wodnych wybierzemy lokalizację.

Technikum żeglugi śródlądowej – we wrześniu 2018 r. po wielu latach niebytu wraca do Wrocławia. Warto wspierać tą rządową inicjatywę, wraz z rozwojem szkoły będą potrzebne nowe klasy dla uczniów. Zapewnimy je!

Wrocławskie Centrum Bezpieczeństwa Wodnego (WCBW)

Bezpieczeństwo jest ważne, to na wodzie również. Instytucje związane z rzeką muszą mieć gdzie pracować. Z Centrum, które powstanie korzystać będą Policja, Wody Polskie, Urząd Żeglugi Śródlądowej, Straż Miejska, Straż Pożarna, Straż Rybacka, Miejski i Wojewódzki Wydział Zarządzania Kryzysowego, IMGW, WOPR.

Baseny na Odrze

We Wrocławiu, w którym basenów jest jak na lekarstwo, to dobra możliwość wykorzystania rzeki. W przeszłości było ich wiele dlatego warto, żeby wróciły, dając ochłodę mieszkańcom. W Krakowie pływający basen już jest, we Wrocławiu będzie!

Wrocław królem sportów wodnych

Rzeka doskonale nadaje się do wykorzystania dla sportu i rekreacji. Stworzymy infrastrukturę, dzięki której łodzie i kajaki wrócą nad Odrę. Organizacja regat i cyklicznych zawodów amatorskich klubów i mieszkańców to zadanie, które wykonamy z wyjątkową radością, by Odra zaczęła tętnić życiem.

6

Sport

6

Sport

Sportowa szkoła

 • Szkolne basenyzbudujemy sieć małych czterotorowych basenów
 • Wyposażenie szkół w nowoczesną infrastrukturę sportową oraz sprzęt do uprawiania sportu jest sprawą pierwszorzędną
 • Szkolne zajęcia sportowe – prowadzone we współpracy z wrocławskimi klubami sportowymi, w oparciu o szkolną infrastrukturę i doświadczoną kadrę klubową
 • SKS – wsparcie i rozwój sieci Szkolnych Klubów Sportowych
 • Dodatkowa lekcja WF – w klasach 1 -3 wprowadzimy dodatkowe lekcje gimnastyki i lekkoatletyki, ponieważ wierzymy, że sport uczy wytrwałości, odpowiedzialności i współpracy z grupą
 • Zajęcia terapeutyczne i korekcyjne

Budowa hali lekkoatletycznej

Zapewniam, że projekt budowy hali będzie kontynuowany, a co najważniejsze obiekt powstanie we Wrocławiu.

WKS Śląsk

Historia wypełniania pieniędzmi podatników dziurawego wiadra musi się skończyć …. Klub zostanie sprzedany, jednak obiecuję kibicom, że w pierwszej kolejności rozważę formułę klubu, którego kibice będą właścicielami, to od nich zaczniemy rozmowy.

Miejskie Centrum Sportu i spółkę Spartan

Trzeba zreorganizować tak, aby zwiększyć ilość dzieci objętych opieką instruktorów i trenerów sportowych.

Stypendia sportowe bezpośrednio dla dzieci nie tylko dla klubów.

7

Miasto otwarte turystyka

7

Miasto otwarte turystyka

Wrocław zasłużenie cieszy się opinią atrakcyjnego celu dla turystów z Polski i świata. Zamierzam kontynuować starania o utrzymanie tego stanu rzeczy. Chcę utrzymać znane i chętnie odwiedzane festiwale np. Nowe Horyzonty, Wratislavia Cantans, Brave Festival ale też wspierać nowe inicjatywy, które z czasem staną się wizytówką miasta.

Będę kontynuować politykę miasta w tym zakresie, która przynosi efekty. Wrocław ma już infrastrukturę – Narodowe Forum Muzyki, Stadion Miejski i atmosferę, która przyciąga. Ważne jest, aby z niej korzystać i rozwijać możliwości. Stadion Miejski, który jest obecnie przerabiany na szkołę i przedszkole, to nie ten kierunek. Musi zacząć tętnić życiem, przyciągając widzów. Kultura pozostanie magnesem przyciągającym turystów.

Turyści są ambasadorami Wrocławia w miejscach, w których żyją. Wielu wrocławian utrzymuje się dzięki temu, że zdecydowali się do nas przyjechać. Dlatego ważne jest zapewnienie im bezpieczeństwa, z którego również skorzystają wrocławianie. Istotna jest też turystyka społeczna – wrocławianie mogą brać udział w tworzeniu oferty miejsc pobytowych dla turystów we własnych domach. To również okazja do spotkań międzynarodowych i wymiany doświadczeń.

Ważne jest, aby stale podnosić atrakcyjność Wrocławia, stosować rozwiązania, które ułatwiają życie turystom. Wprowadzę parkingi dla motocyklistów, wyposażone w szafki, w których przechować będą mogli rzeczy, nim rozpoczną zwiedzanie.
Inicjatywy i rozwiązania będę konsultować z ludźmi, którzy na turystyce się znają i którzy z niej żyją.

Uczynimy Odrę i tereny nadrzeczne wizytówką Wrocławia, która będzie przyciągać.

8

Kultura

8

Kultura

Promujmy wrocławian jako najcenniejszy atut Wrocławia.

Tworzenie i upowszechnianie kultury w mieście to proces, kultura Wrocławia to zbiór wartości, a nie biznes. Uczestnictwo mieszkańców w kulturze niestety jest ciągle bardzo małe, dlatego trzeba wyjść z nią do mieszkańców, trzeba ich angażować i zachęcać, trzeba trafiać w ich potrzeby, ale też edukować. Jednak to, co najważniejsze, to „zaciąganie” potencjału drzemiącego w nas, ta różnorodność, którą do Wrocławia wszyscy przywieźliśmy w różnym czasie powojennej Polski.

Stworzenie długofalowej strategii kulturalnej Wrocławia – aby było wiadomo, jakie działania traktowane będą priorytetowo.

Wsparcie lokalnych artystów – lepsze i sprawiedliwe finansowanie lokalnych projektów kultury i oddolnych inicjatyw.

Zapewnienie dostępu do kultury osobom mniej zamożnym, dzieciom i rodzinom wielodzietnym – chcę we Wrocławiu wspierać organizację wydarzeń dostępnych dla każdego, nie tylko dla elitarnego grona. Jeden bilet na wydarzenie kulturalne raz na rok dla każdego – za złotówkę!

Wrocławska kultura potrzebuje przestrzeni wystawienniczej – zamierzam zbudować halę wystawienniczą we Wrocławiu.

Startupy artystyczne – Chciałabym, aby idea startupów nie ograniczała się tylko do biznesu. Zamierzam wspierać we Wrocławiu startupy artystyczne przez udostępnianie młodym artystom sprzętu i miejsc czy pracowni, w których będą mogli rozwijać swoje talenty. Ważne, by znalazły się takie miejsca także na wrocławskich osiedlach, dlatego powstaną również Osiedlowe Pracownie Artystyczne – na strychach komunalnych budynków czy niewykorzystywanych budynkach dworców kolejowych.

Chcę, aby edukacja kulturalna była jednym z najważniejszych obszarów działania dla instytucji kultury i wrocławskiej edukacji, dlatego pomysł Szkoła Miejsce Spotkań. Spektakle, wystawy i koncerty. Szkoła stanie się centrum życia lokalnego, miejscem integracji lokalnej społeczności – osiedlowym ośrodkiem kultury. Po południu spotkają się tam dzieci i seniorzy na zajęciach specjalnie dla nich dedykowanych. Mieszkańcy będą mogli zobaczyć ciekawą wystawę lub przyjść na osiedlowy koncert.

Wrocławskie środowiska twórcze będziemy integrować przez interdyscyplinarne projekty lokalne.

Wrocławski festiwal muzyki

Inspiruje nas inicjatywa Marcela Lewandowskiego, który zorganizował we Francji Święto Muzyki “Fête de la Musique”. We Wrocławiu święto odbywać się będzie wiosną, kiedy to Wrocław eksploduje muzyką. Wydarzenie to nie będzie festiwalem – “Muzyka wszędzie, koncert nigdzie!”, lecz celebrowaniem muzyki “na żywo” ukazującym jej siłę i różnorodność. W różnych częściach miasta będzie można słuchać różnych gatunków muzycznych np. muzyka poważana na Nadodrzu, Jazz na Biskupinie. Wszystkie koncerty będą bezpłatne dla publiczności. Święto będzie imprezą plenerową, która odbywać się będzie w każdym możliwym miejscu Wrocławia i stanie się okazją do otwarcia dla muzyki miejsc, w których z reguły nie jest wykonywana “na żywo” (muzea, szpitale, więzienia, urzędy).

Osiedlowe kino plenerowe – to fajna i modna idea kina sezonowego blisko domu. Obiecuję wam lato na osiedlu z kinem plenerowym już od przyszłego roku!

Wrocławskie zabytki

Należy wspierać właścicieli zabytków. Łatwiejsze uzyskanie wytycznych konserwatorskich będzie naszym celem. Zwiększymy budżet na renowację wrocławskich zabytków i zagwarantujemy transparentne ich przyznawanie. Trudniej będzie rozebrać zabytkowy obiekt czy w sposób uporczywy doprowadzać do jego ruiny. Skorzystam z wiedzy i doświadczenia ruchów miejskich i stowarzyszeń, których aktywiści uratowali przed zniszczeniem wiele wrocławskich zabytków.