Program:

Chcę powiedzieć “NIE” postępującej prywatyzacji Wrocławia oraz podziałowi miasta na lepsze i gorsze osiedla. Bo każdy jest ważny! 

Miasto jest żywą rozwijającą się wspólnotą, której potrzeby należy szanować i właściwie odczytywać. Chcę wspólnie wypracowane rozwiązania przekuwać na konkretne działania. Wspólnota dba o swoich mieszkańców, nie pozostawia ich samotnymi i zaniedbanymi w biedzie, w starości czy chorobie. Musimy odtworzyć poczucie wspólnoty między mieszkańcami dzielnic i osiedli, bo zdaniem wielu z Państwa – a także moim – sprawy miasta nie idą w dobrym kierunku. Wrocław przestał być wspólny przez arbitralne decyzje Ratusza, niekontrolowane przez nikogo wydatki, wszechwładzę deweloperów i nieliczenie się ze zdaniem zwykłych mieszkańców. Chcę powiedzieć “NIE” postępującej prywatyzacji Wrocławia oraz podziałowi miasta na lepsze i gorsze dzielnice. Bo każdy jest ważny!

1

Pomoc społeczna

1

Pomoc społeczna

Osiedlowy asystent MOPS 

Chcę wykorzystać zasoby wiedzy i kapitał społeczny działaczy osiedlowych i Rad Osiedla w realizacji pomocy społecznej we Wrocławiu. To osiedlowy punkt widzenia powinien wyznaczać obszary interwencji i kompensowania deficytów wśród mieszkańców. Dlatego pracownik socjalny będzie z działaczami osiedlowymi współpracował i z nimi ustalał strategię zadań do wykonania.

Ogrzewalnie i łaźnie miejskie służące bezdomnym i wykluczonym. Potrzebują ich więcej.

Przeciwdziałanie przemocy domowej

Osoby dotknięte tym problemem nie mogą być pozostawione same sobie lub przenoszone do schronisk. W tym obszarze pomocy nigdy dość – to kwestia elementarnej etyki. Chcę działań wieloaspektowych i interdyscyplinarnych. Wspólnie stworzymy nowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Asystenci rodziny

Każda rodzina dotknięta problemami ma prawo do szansy i pomocy wyjścia z trudnej sytuacji zanim kryzys przerośnie ich możliwości. Chcę większej profilaktyki w tym obszarze zanim dojdzie do interwencji kryzysowej. Utworzymy nowe etaty asystentów rodziny.

2

Niepełnosprawni

2

Niepełnosprawni

Bariery architektoniczne

Będę konsekwentne działać w celu zmniejszania barier infrastrukturalnych i społecznych dla ON.

Chciałabym, aby poszczególne osiedla sygnalizowały obszary dostępności i jestem gotowa na ogłoszenie konkursu „Dostępne osiedle”. Typowanie „Dostępnych osiedli dla ON” pozwoli również na lepsze wybory mieszkaniowe dla osób i rodzin, które potrzebują odpowiednich warunków do codziennego funkcjonowania.

Gwarantuje, że bariery architektoniczne dla ON będą sukcesywnie usuwane z osiedli.

Opieka wytchnieniowa

Proponuję większe dofinansowanie dla organizacji pozarządowych organizujących opiekę wytchnieniową dla opiekunów i rodzin osób z niepełnosprawnością. Opieka wytchnieniowa będzie służyć nie tylko najbiedniejszym. Wspólnie z organizacjami pozarządowymi stworzymy Wrocławski Program Opieki Wytchnieniowej, opracujemy zasady i warunki finansowania.

Bez Barier

Wrocławski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych musi powstać na nowo w oparciu o dialog, diagnozę i rzeczywiste potrzeby. Niepełnosprawni potrzebują ze strony władz miasta konkretnych zobowiązań, a nie listy opisowej pobożnych życzeń. Zrobimy to wspólnie!

Wrocławskie Centrum dla osób ze spektrum autyzmu

Powstanie centrum integrujące wszystkie działania potrzebne dla dobrej opieki nad osobami ze spektrum autyzmu. Badania, specjaliści, dzieci, rodzice i osoby dorosłe ze spektrum autyzmu znajdą się w jednym miejscu, a także stworzymy Środowiskowy Dom Samopomocy.

3

Wrocławskie zwierzęta

3

Wrocławskie zwierzęta

Miejski Ośrodek dla Dzikich Zwierząt

Pamiętajmy, że to my, przez rozbudowę miasta – często niekontrolowalną i nieprzemyślaną – wydzieramy dziko żyjącym zwierzętom ich naturalne tereny. Moim zdaniem Miejski Ośrodek dla Dzikich Zwierząt jest potrzebny i powstanie.

Straż Miejska

Ważnym elementem opieki nad zwierzętami jest odpowiednio przeszkolona i wyposażona Straż Miejska we Wrocławiu. W ramach podnoszenia kompetencji tej formacji zamierzam zadbać, aby funkcjonariusze mieli umiejętności i sprzęt do skutecznej interwencji w sprawie zwierząt.

Zwiększymy środki dla organizacji pozarządowych wspierających gminę w opiece nad zwierzętami.

Domki dla kotów

Będziemy rozmawiać, czy sterylizacja kocurów też jest pożądana, czy potrzeba na ten cel więcej środków, co z kotami w schronisku, itd. (wiem, że we Wrocławiu są pasjonaci i specjaliści, którzy doskonale wiedzą, jak najlepiej opiekować się naszymi zwierzakami). Domki dla kotów to rzecz fajna, potrzebna i przedyskutowana, prawie 5000 wrocławian poparło taki pomysł w Budżecie Obywatelskim, zatem do dzieła!

4

Wrocławski Standard Współpracy z NGO

4

Wrocławski Standard Współpracy z NGO

Przeprowadzanie transparentnych i opartych na merytorycznej ocenie konkursów dla NGO we Wrocławiu.

Odejście od „projektozy” i „grantozy” na rzecz działań długofalowych pozwalających na ewaluacje, rozwój organizacji i budowę kapitału doświadczeń.

Szeroki udział środowisk NGO. Potrzeby Wrocławian są duże, a miasto powinno korzystać z szerokiego wachlarza organizacji zamiast tworzyć oligopole pozarządowych organizacji.

Zapewnienie NGO wsparcia, które pozwoli im koncentrować się na działaniach merytorycznych – zaplecze zagwarantuje miasto.

Uważam, że największym kapitałem Wrocławia są ludzie. Chcę zapewnić przedstawicielom i pracownikom NGO dobre warunki do realizacji swoich programów i działań, doceniając ich merytoryczną wiedzę i doświadczenie. Jako prezydent Wrocławia będę starać się umożliwić im koncentrację na działaniach, do których zostały powołane i stwarzać im warunki do merytorycznej pracy.

5

Rady Osiedla

5

Rady Osiedla

Rady Osiedla i Centra Aktywności Lokalnej

Wspólnie dla wrocławian. Docelowo wspólna siedziba i integracja działań Rady osiedla, MOPS i aktywistów. Wszyscy w jednym miejscu dla Was. Chcę pomocy Rad Osiedla w diagnozie obszarów ubóstwa na osiedlach i wskazywaniu celów działań.

Reforma Rad Osiedli

To historia, która ma „100 lat”, prawda? Nie wychodzi, bo rodzi się w ratuszowych gabinetach. Uważam, że Rady Osiedla posiadają potencjał do wspierania gminy w realizacji szeregu zadań. Chcę zapewnić im podmiotowość, zwiększyć ich kompetencje i przeznaczyć 1% budżetu miasta na Fundusz Rozwoju Osiedli. Zamierzam w pełni wykorzystać kapitał Rad Osiedli również w pomyśle na ich reformę. Niech wyjdzie od Was – zrealizuję!

6

Wrocławski Budżet Obywatelski

6

Wrocławski Budżet Obywatelski

W związku z powstaniem Funduszu Rad Osiedli i przekierowaniem znacznych środków na osiedla zmieni się zakres Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. WBO będzie od tej pory narzędziem do realizacji projektów kreatywnych – zielonych, ekologicznych, sportowych i nowatorskich w skali danego osiedla /rejonu.

Ale chcę wyraźnie podkreślić, że ewentualne modyfikacje będą wprowadzane po konsultacjach z zainteresowanymi.

7

Seniorzy

7

Seniorzy

Dzienne domy opieki dla seniorów

Nadal będziemy wspierać istniejące domy opieki prowadzone przez organizacje pozarządowe. Będziemy inicjować powstawanie kolejnych, także gminnych.

Centra Aktywności Lokalnej i Szkoła Miejsce Spotkań

CAL-e będą powstawać na kolejnych wrocławskich osiedlach, a wrocławskie szkoły zaproszą seniorów na wystawy, przedstawienia i ciekawe zajęcia.

Przycisk życia

Specjalny program dla tych, których życie zależy od szybkiej interwencji. Przycisk życia informowałby centrum prowadzone przez NGO, które w ramach szybkiego reagowania zgłaszałoby pogotowiu lub innym służbom potrzebę natychmiastowej interwencji.

Program opieki wytchnieniowej także dla seniorów. Asystent seniora zapewni wytchnienie w opiece dla rodzin i opiekunów.

Asystent seniora

Osoby starsze, które wymagają wsparcia nie pozostaną same. Stworzymy program, który łączyć będzie potencjał wielu instytucji (placówki służby zdrowia, wolontariusze, organizacje pozarządowe). Wszystko po to, żeby wspierać seniorów wymagających stałej opieki.

Program wolontariatu łączącego pokolenia.

Wyznaczony opiekun w szkole będzie nadzorował działania wolontariatu, w którego ramach uczniowie będą pomagali swoim osiedlowym seniorom.

8

Turyści – integracja – miasto otwarte

8

Turyści – integracja – miasto otwarte

Miasto Wrocław zasłużenie cieszy sie opinią atrakcyjnego miejsca wizyt dla turystów z Polski i świata. Zamierzam kontynuować starania o utrzymanie tego stanu rzeczy. Chcę utrzymać znane i chętnie odwiedzane festiwale np. Nowe Horyzonty, Wratislavia Cantans, Brave Festival, ale też wspierać nowe inicjatywy, które z czasem staną się wizytówką miasta.

Z całym naciskiem podkreślam, że w naszym Wrocławiu nie przejdzie nacjonalizm, faszyzm, szowinizm ani żadne ekstremistyczne ruchy polityczno-społeczne bez względu na ich ideologiczne zaplecze, które godzą w najważniejsze wartości wrocławian – otwartość, zdolność do dialogu, bezpieczeństwo i tolerancję.

9

Osiedlowe Kluby Mam

9

Osiedlowe Kluby Mam

Chcę utworzyć działające przy Radach Osiedla i Centrach Aktywności Lokalnej kluby Mam. Dzięki nim wrocławskie mamy będą mogły wzajemnie się wspierać. Kluby MAM będą miejscem spotkań z psychologami i pedagogami oraz zapewnią przestrzeń integracji dla kobiet, dzieci i stworzą osiedlowe forum wymiany informacji.